لطفا به علت نوسانات ارزی قبل از ثبت سفارش ، قیمتها رابصورت تلفنی هماهنگ فرمایید // فروشگاه لوازم و تجهیزات آلمانی // تماس : 09191232022 // پیام و تماس واتس آپ : 09101681989 // پیام وتماس واتس آپ : 004915210664344

بستن
محصولات سایت
اخبار و مقالات
محصولات و لوازم خانگی آلمانی و اروپایی
اجاق گاز برقی آلمانی
اسپرسوساز و قهوه ساز
لوازم خودرو و مسافرتی
لوازم آرایشی و بهداشتی

کتری برقی - الدوم - ELDOM

کتری برقی الدوم C240
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی الدوم C240

ELDOM C240

 • کتری برقی الدوم 
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری برقی الدوم
 • ساخت لهستان
 • کتری برقی وارداتی از آلمان
 • ELDOM C240
 • کتری برقی ظرفیت 1.8 لیتر
 • کتری برقی 2000 وات
 • فیلتر مش مانند ورودی
 • کتری برقی پایه چرخشی
 • سیستم حفاظت سه گانه
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی چراغ نشانگر
 • ظرفیت 1/7 لیتری
 • شاخص دو طرفه سطح آب

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی الدوم ELDOM C220
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی الدوم ELDOM C220

ELDOM- C220

 • کتری برقی الدوم ELDOM C220
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری برقی ظرفیت 1.7 لیتر
قیمت
۱
تومان
کتری-برقی-ELDOM-C120N
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری-برقی-ELDOM-C120N

کتری-برقی-ELDOM-C120N

 • کتری-برقی-ELDOM-C120N
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 1،8 لیتر
 • فیلتر آب
 • هر دو طرف شاخص سطح آب
 • چراغ نشانگر
 • درب به هم پیوسته
 • پایه چرخشی
 • سوئیچ به صورت خودکار خاموش
 • سیستم حفاظت سه گانه

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی CS7K-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی CS7K-ELDOM

کتری برقی CS7K-ELDOM

 • کتری برقی CS7K-ELDOM
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری بی سیم با فیلتر
 •  ظرفیت 1،7 لیتر
 •  فیلتر مش
 •  شاخص سطح آب
 • لامپ کنترل
 •  پایگاه چرخشی
 • سوئیچ خاموش
 •  سیستم حفاظت سه گانه

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی C130-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C130-ELDOM

کتری برقی C130-ELDOM

 • کتری برقی الدوم 
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری برقی ظرفیت 2 لیتری
 • کتری برقیشاخص سطح آب بزرگ
 • کتری برقی درب به هم پیوسته
 • کتری برقی پایه چرخشی
 • کتری برقی فیلتر آب
 • کتری برقی سیستم حفاظت سه گانه
 • کتری برقی چراغ نشانگر
قیمت
۱
تومان
کتری برقی C450S-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C450S-ELDOM

کتری برقی C450S-ELDOM

 • کتری برقی C450S-ELDOM
 • قیمت 70 یورو
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 •  کتری برقی ظرفیت 1،7 لیتر
 • فیلتر مش
 • کتری برقی  شاخص سطح آب
 • کتری برقی  بدن شیشه ای
 •  کتری برقی نور آبی
 • کتری برقی درب پیوسته
 • کتری برقی پایگاه چرخشی
 • کتری برقی سوئیچ خاموش
 • کتری برقی  سیستم حفاظت سه گانه

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی CS15-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی CS15-ELDOM

کتری برقی CS15-ELDOM

 • کتری برقی CS15-ELDOM
 • قیمت 70 یورو
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری بی سیم با فیلتر
 • کتری برقی ظرفیت 1،7 لیتر
 • فیلتر مش
 • کتری برقی شاخص سطح آب
 • کتری برقی لامپ کنترل
 • کتری برقی پایگاه چرخشی
 • کتری برقی سوئیچ خاموش
 • کتری برقی سیستم حفاظت سه گانه

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی CS6- ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی CS6- ELDOM

کتری برقی CS6- ELDOM

 • کتری برقی CS6- ELDOM
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری برقی ظرفیت 2 لیتر
 • کتری برقی پایه چرخشی
 • سیستم حفاظت سه گانه
 • کتری برقی شاخص سطح آب
 • کتری برقی به هم پیوسته درب
 • کتری برقی فیلتر آب
 • کتری برقی چراغ نشانگر

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی C180-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C180-ELDOM

کتری برقی C180-ELDOM

 • کتری برقی الدوم 
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 2/0 لیتری
 • هر دو  طرف نمایشگر سطح آب
 • درب بهم پیوسته
 • سیستم حفاظت سه گانهچراغ نشانگر
 • سیستم حفاظت سه گانه
 • چراغ نشانگر
 • پایه چرخشی
 • مش فیلتر

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی C230-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C230-ELDOM

کتری برقی C230-ELDOM

 • کتری برقی الدوم 
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 1/7 لیتر
 • فیلتر آب
 • شاخص سطح آب
 • پایه چرخشیسوئیچ خاموشسیستم حفاظت سه گانه
 • پایه چرخشی
 • سوئیچ خاموش
 • سیستم حفاظت سه گانه
 • نور آبی LED
 • درب بهم پیوسته

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی C210-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C210-ELDOM

کتری برقی C210-ELDOM

 • کتری برقی الدوم 
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 1/7 لیتری
 • شاخص دو طرفه سطح آب
 • به هم پیوسته درب
 • پایه چرخشی
 • فیلتر آب
 • سیستم حفاظت سه گانه
 • چراغ نشانگر

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی C400-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C400-ELDOM

کتری برقی C400-ELDOM

 • کتری برقی الدوم 
 • قیمت 70 یورو
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 1/5 لیتر
 • مش فیلتر
 • شاخص سطح آب
 • بدنه شیشه ای
 • نور آبی LED
 • درب یک تکه
 • پایه چرخشی
 • سوئیچ خاموش
 • سیستم حفاظت سه گانه

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی_IC120-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی_IC120-ELDOM

کتری برقی_IC120-ELDOM

 • کتری برقی_IC120-ELDOM
 • قیمت 50 یورو
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 1 لیتر
 • فیلتر آب
 • شاخص سطح آب
 • چراغ نشانگر
 • سوئیچ خاموش
 • سیستم حفاظت سه گانه

 

قیمت
۱
تومان
کتری برقی CS8K-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی CS8K-ELDOM

کتری برقی CS8K-ELDOM

 

 • کتری برقی CS8K-ELDOM
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری بی سیم با فیلتر
 •  ظرفیت 1،2 لیتر
 •  فیلتر مش
 •  شاخص سطح آب
 • لامپ کنترل
 •  پایگاه چرخشی
 •  سوئیچ خاموش
 •  سیستم حفاظت سه گانه

 

تماس بگیرید
کتری برقی CS7-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی CS7-ELDOM

کتری برقی CS7-ELDOM

 

 • کتری برقی CS7-ELDOM
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 •  ظرفیت 1،7 لیتر
 •  فیلتر مش
 • شاخص سطح آب
 • لامپ کنترل
 •  پایگاه چرخشی
 •  سوئیچ خاموش
 •  سیستم حفاظت سه گانه

 

تماس بگیرید
کتری برقی C110 ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C110 ELDOM

کتری برقی C110 ELDOM

 

 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری برقی ظرفیت 0.6 لیتر
 • کتری برقی فیلتر نایلون متحرک
 • کتری برقی سوئیچ ها به صورت خودکار خاموش
 • کتری برقی شاخص سطح آب بزرگ
 • کتری برقی چراغ نشانگر
 • سیستم حفاظت سه گانه
تماس بگیرید
کتری برقی C455-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C455-ELDOM

کتری برقی C455-ELDOM

 

 • کتری برقی C455-ELDOM
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری برقی ظرفیت 1،7 لیتر
 • کتری برقی   فیلتر مش
 • کتری برقی شاخص سطح آب
 • کتری برقی  بدن شیشه ای
 • کتری برقی  آبی نور چراغ
 • کتری برقی  درب پیوسته
 • کتری برقی  پایگاه چرخشی
 • کتری برقی  سوئیچ خاموش
 • کتری برقی سیستم حفاظت سه گانه

 

تماس بگیرید
کتری برقی CS9-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی CS9-ELDOM

کتری برقی CS9-ELDOM

 

 • کتری برقی CS9-ELDOM
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • کتری بی سیم با فیلتر
 • ظرفیت 1،8 لیتر
 • فیلتر مش
 • لامپ کنترل
 • پایگاه چرخشی
 • سوئیچ خاموش
 • سیستم حفاظت سه گانه

 

تماس بگیرید
کتری برقی -ELODM-C170
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی -ELODM-C170

کتری برقی -ELODM-C170

 

 • کتری برقی -ELODM-C170
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 1 لیتر
 • هر دو  طرف دارای شاخص سطح آب
 • به هم پیوسته درب
 • سه سیستم ایمنی
 • سوئیچ خاموش
 • پایه چرخشی
 • فیلتر مش قابل حمل
 • چراغ نشانگر

 

تماس بگیرید
کتری برقی CS5-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی CS5-ELDOM

کتری برقی CS5-ELDOM

 

 • کتری برقی CS5-ELDOM
 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • صفحه حرارت
 • ظرفیت 1،2 لیتری
 • پایه چرخشی
 • سیستم حفاظت سه گانه
 • شاخص سطح آب
 • به هم پیوسته درب
 • مش فیلتر
 • چراغ نشانگر

 

تماس بگیرید
کتری برقی C150-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C150-ELDOM

کتری برقی C150-ELDOM

 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 1،7 لیتری
 • دو طرف شاخص سطح آب
 • به هم پیوسته درب
 • سوئیچ خاموش
 • پایه چرخشی
 • فیلتر مش قابل حمل
 • چراغ نشانگر

 

تماس بگیرید
کتری برقی C330-ELDOM
Rank : 5
بروز رسانی : ۰۷:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

کتری برقی C330-ELDOM

کتری برقی C330-ELDOM

 

 • کتری برقی الدوم 
 • کتری برقی ساخت لهستان
 • کتری برقی با طراحی زیبا
 • کتری برقی با کیفیت عالی
 • گواهی کنترل کیفی جرمن سگال آلمان
 • ظرفیت 0/9 لیتر
 • مش فیلتر
 • شاخص سطح آب
 • به هم پیوسته درب
 • پایه چرخشی
 • سوئیچ خاموش
 • سیستم حفاظت سه گانه

 

تماس بگیرید
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
انتخاب بازه قیمت
جرمن سگال GermanSegal
دفتر فروش: تهران ، سعادت آباد
جرمن سگال یک وب سایت و فروشگاه اینترنتی پیشرو در زمینه خرید و فروش آنلاین لوازم خانگی در ایران میباشد. جرمن سگال عرضه کننده محصولات برندهای تولید کشور آلمان با قیمتهای کم نظیر خود و اعلام حداقل قیمت روزانه لوازم خانگی پاسخگوی خریداران آنلاین میباشد. شرکت اصلی این مجموعه در آلمان -فرانکفورت میباشد و دفتر نمایندگی اصلی در شهر تهران واقع شده است .
آدرس : دفتر مرکزی: فرانکفورت، آلمان *** تماس : 09191232022 *** پیام و تماس واتس آپ : 09101681989 // پیام وتماس واتس آپ : 004915210664344
تلفن : 09191232022
Google PlusfacebooktwitterlinkedinInstagramTelegram
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن